Rensning af printhoved på Evolis Zenius

Vær opmærksom på, at printhovedet er en fin del af din kortprinter. For at undgå at beskadige den, skal du:

  • Koble kortprinteren fra før du renser printhovedet.
  • Overholde de anbefalede rengøringscykler.
  • Altid undgå at printhovedet kommer i kontakt med skarpe objekter og metalobjekter.
  • Undgå at røre ved printhovedets overflade med fingrene.

Vær desuden opmærksom på at overtrædelse af hvilken som helst af ovenstående anbefalinger kan forårsage permanent skade på printhovedet.

  1. Tag strømstikket ud for at slukke for kortprinteren. Push-knappen slukker herefter.
  2. Åbn kortprinterens cover.
  3. Brug vatpinden/børsten leveret af Evolis og tryk på midten af skaftet indtil det klikker og frigiver rengøringsproduktet.
  4. Forsigtig påfør vatpinden/børsten på printhovedet, mens du bevæger den frem og tilbage henover printhovedet et par gange. Luk coveret igen.
  5. Vent et par minutter og lad rengøringsproduktet fordampe fuldstændigt før du tager kortprinteren i brug igen.
  6. Sæt kortprinteren i strømstikket igen og tænd for maskinen. Push-knappen tænder nu.