• Tænd for maskinen
  • Tryk på MENU knappen
  • Bladr indtil du finder "Patron" og tryk ok
  • Bladr indtil du finder "Fjern" og tryk ok
  • Åbn fronten på maskinen
  • På IJ25 åbnes den lille blå låge og blækpatronen udskfites, hvorefter lågen lukkes og fronten også lukkes
  • På IJ40/50 trykkes ovenpå blækpatronen i den ende, hvor der står "Top". Efter klik-lyden kan blækpatronen udskiftes - HUSK at klikke den nye blækpatron fast ved at trykke oven på patronen der, hvor der står "Lock". Herefter kan fronten lukkes igen
  • Tryk OK til beskeden om, at patronen skal sættes i igen
  • IJ25 skriver "Indfor brev side 1" og IJ40 skriver "Læg kuvert i og tryk start". Tag et stykke foldet A4 papir eller en kuvert og lav en frankering
  • På frankeringen ses en masse lodrette streger med tal under. Den streg som er mest lige udvælges, og tallet under stregen indtastes på maskinen
  • Tryk på C tasten indtil du når dit normale frankeringsbillede, og du er herefter klar til at frankere igen